Danh sách tập tin

Tên tập tinKiểuNgày cập nhậtKích cỡ
 BO TTHC CAC CAP File folder05-01-2018 03:06:09 PM
 CHINH SACH THUE File folder08-12-2017 10:08:33 AM
 CHINH SACH THUE DO THIEN TAI File folder06-12-2017 03:26:27 PM
 DAI LY THUE File folder09-11-2017 03:49:58 PM
 HOA DON RUI RO File folder05-01-2018 03:07:54 PM
 NANG CAP UNG DUNG File folder06-12-2017 03:29:52 PM
 PHI CHUYEN GIA File folder09-11-2017 04:04:32 PM
 QUAN LY DAT File folder05-01-2018 03:09:18 PM
 TAP HUAN File folder08-12-2017 09:57:48 AM
 TRUOC BA File folder12-02-2018 10:44:10 AM
 VAN BAN TRA LOI CHINH SACH File folder12-02-2018 11:09:23 AM